TRANSPORTNI USLUGI

Meridijan2003 nudi brz I bezbeden kamionski transport niz cela Evropa.

Poedinečen Transport

Zbiren transport

Transport na paletizirana roba

Transport na nepaletizirana roba

Transport na masivna roba

Transport na vongabaritna roba